Uređaji za meki start-Soft Starteri


Uređaji za meki start ili tzv.Soft Starteri danas predstavljaju nezamenljivu komponentu u gotovo svim tipovima projekata I aplikacija, gde je potrebna konstantna brzina obrtanja motora. Problem puštanja u rad trofaznog asinhronog motora sa kaveznim rotorom prisutan je već više od 100godina, zbog prevelike polazne struje, mehaničkih I termičkih opterećenja izolacije motora u trenutku polaska I zbog mehaničkih udara opterećenja,  a trenutno najsofisticiranije rešenje je uređaj za meki start.
Cilj ugradnje uređaja za meki start je prvenstveno smanjenje polazne struje, koja zavisno od snage motora može dostići vrednost od 5 do 7 puta veću od nominalne. Samim tim smanjujemo naprezanje izolacije I produžavamo životni vek motora. Dodatne pozitivne strane korišćenja soft startera su :

  • - Smanjenje mehaničkog opterećenja na pogonskim elementima ( prenosnici, spojnice)
  • -Smanjenje hidrauličnih udara u cevima kod aplikacija pumpi
  • -Smanjeno opterećenje električne mreže
  • -Smanjenje potresa I vibracija transportnih traka

1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode