euchner

Sistemska rešenja za kompleksne proizvodne procese uz kompletan sistem sigurnosnih rešenja.Euchner proizvodi uključuju sigurnosne prekidače, beskontaktne sigurnosne prekidače, granične prekidače, višestruke granične prekidače, džojstik prekidače, ručne generatore impulsa, sigurnosne releje za sigurnosne sisteme koji se koriste u automobilskoj industriji, alatnim mašinama, u industriji ambalaže, tekstila, obrade drveta, robotike, plastike i industrije za kontrolu procesa.

Euchner ponuda proizvoda obuhvata sve od elektromehaničkih i elektronskih komponenti do složenih sistemskih rešenja, nudeći rešenja za pozicioniranje i sigurnosnii inženjering u svim tipovima industrija.

Electro Pneumatic Solutions zastupnik je brenda EUCHNER za prodaju na teritoriji Srbije.


Sigurnosne komponente - EUCHNER
  • Pozicioni prekidači
  • Granični prekidači
  • Sigurnosni prekidači sa zaključavanjem
  • Džojstik prekidači
  • Magnetni kodirani sigurnosni prekidači
  • Multifunkcionalne kutije
  • Elektronski sistemi zaključavanja
  • Svetlosne zavese i rešetke
EUCHNER

Pričao o uspehu Euchner kompanije počinje 1940. godine osnivanjem inženjerske kompanije od strane Emila Euchnera. Prekretnica za kompaniju je 1952. godina razvojem prvog višestrukog graničnog prekidača na svetu. Izuzetno sofisticiran u tehničkom pogledu, ovaj pozicioni prekidač razvijen je u uskoj saradnji sa industrijom alatnih mašina. Proizvod se koristio za pozicioniranje i upravljanje mašinama i sistemima i još uvek predstavlja simbol inovativne moći kompanije.

Danas sa trećom generacijom na čelu, bezbednost ljudi, sigurne mašine i proizvodi, glavna su odlika porodične kompanije Euchner, još od 1953. godine.

Kao eksperti u sigurnosnom inženjeristvu, kompanija razvija i proizvodi proizvode i rešenja prilagođene zahtevima kupaca u različitim sektorima. Korišćenje Euchner sigurnosnih komponenti na mašinama i instalacijama pomaže u smanjivanju opasnosti i rizika, što ujedno štiti i ljude i procese. Za 800 ljudi, koliko je zaposleno u kompaniji Euchner, sigurnost je ključ.

Kontrola kvaliteta koja prevazilazi industrijske standardeeuchner


Kada je kvalitet u pitanju, Euchner je visoko kotirana komanija. Standardi kvaliteta prevazilaze predviđene, a težnje ove kompanije su i veće. Sve centralne komponente se proizvode u vlastitom pogonu na najsavremenijim mašinama. Štaviše, interne procedure za održavanje kvaliteta garantuju da nijedan proizvod ne napusti prostorije kompanije bez detaljne provere.

Garancija kvaliteta u Euchner-u počinje i pre same prozvodnje. Svi potencijalni materijali i komponente za proizvode se prvo podvrgnu raznim testovima u laboratoriji. Tek nakon što prođu sve testove, bivaju odobreni za narednu upotrebu. Gotovi proizvodi takođe prolaze mnoga ispitivanja pre nego što se završi proizvodna faza. Euchner koristi najnoviju tehnologiju i sopstvene testove kako bi proizvodi prošli kroz najstrože testove za kontrolu kvaliteta – i to potpuno opravdano.


EUCHNER brine o okruženjueuchner


Zaštita životne sredine je vrlo visoko rangirana na dnevnom redu kompanije. Bez obzira da li se radi o obnovljivoj energiji u zgradama poput kontrole klime pomoću geotermalnih sondi ili mera za smanjenje energije u proizvodnji merenja za smanjenje potrošnje energije u proizvodnji, Euchner prepoznaje i reaguje. Ovaj princip sistematski je ugrađen u način na koji se upravlja kompanijom.

Posedovanje ISO 14001 sertifikata, kompaniju podržava u razvoju i primeni zelenih tehnologija, procesa i proizvoda. Zahvaljujući optimizivanim procesima, kompanije je uspela da uštedi kako na odabiru i upotrebi materijala tako i na potrošnji energije.


Nudimo informacije o primeni kako bismo vam pomogli da primenite relevantne standarde i zakone za zaštitu mašina i sistema.


1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode