Senzori i regulatori


Senzori su nezaobilazna i komponenta od izuzetnog značaja za svaki sistem automatizacije. EPS sarađuje sa vodećim svetskim proizvođačima senzora Festo i Datalogic  i na ovoj ističemo standardne modele senzora.

Senzori i regulatori


Senzori su nezaobilazna i komponenta od izuzetnog značaja za svaki sistem automatizacije. Iz našeg iskustva a i iz iskustva brojnih korisnika, nekada nepouzdan senzor može prouzrokovati i veće probleme u celokupnom sistemu. Senzorom nazivamo uređaj koji pretvara jednu fizičku veličinu( onu od interesa , koju želimo da merimo) u električni signal. Senzori ne funkcinišu samostalno već su deo sireg senzorskog sistema. Cilj je da željenu fizičku veličinu izmerimo što preciznije moguće i prenesemo je dalje kao signal standardnog oblika ( najčešće 0-10V ili 4-20mA) ako su u pitanju senzori sa analognim izlaznim signalom.
Kod izbora senzora za naše projekte, vodimo se sledećim parametrima :

Statičke karakteristike:

 • Prenosna funkcija, zavisnost izlaznog signala od ulazne veličine (može biti prosta, linearna, logaritamska, eksponencijalna, složena)
 • Osetljivost senzora-naravno, poželjno je da bude što veća u svrhu bolje kontrole nad samim sistemom
 • Ulazni i izlazni opseg. Ulazni opseg predstavlja opseg fizičke veličine od interesa koji može da bude izmerena, dok izlaznim opsegom pune skale nazivamo algebarsku razliku između vrednosti izlaznog signala pri maksimalnoj i minimalnoj ulaznoj vrednosti.
 • Tačnost: apsolutna i relativna
 • Histerezis
 • Zasićenost
 • Ofset
 • Stabilnost
 • Osetljivost na uslove ambijenta
 • Cena
O podelama senzora na tipove može se mnogo reći, ipak neka najjednostavnija podela je na :

 • Induktivne senzore , čiji rad se zasniva na principu promene induktivnosti usled promene neke od veličina koje utiču na meru induktivnosti. Tako da npr.imamo senzore izrađene na osnovu promenjive reluktanse i tim senzorima postižemo da kada dodje do promene položaja objekta od magnetnog materijala,tj.promene rastojanja menja se vazdušni zazor, samim tim i reluktansa a na kraju i induktivnost senzora. Na taj način možemo identifikovati prisustvo metalnog objekta i meriti rastojanje do njega. Ovi senzori nalaze primenu u svim vrstama industrije, naročito u industriji alatnih mašina. Mane induktvnih senzora je neosetljivost na nemagnetne materijale i složene tehnike kondicioniranja i merenja signala
 
 • Kapacitivne senzore kod kojih materijal od interesa može biti i nemagnetni. Funkcionišu tako što uticajem na neku od veličina koja učestvuje u formuli za kapacitivnost kondenzatora, menjamo istu. Tako da postoje podvrste kapacitivnih senzora : 1) senzori zasnovani na promeni rastojanja među elektrodama, senzori zasnovani na promeni površine elektroda, senzori zasnovani na promeni dielektrične konstante izolatora. Prednosti korišćenja kapacitivnih senzora su niska cena, jednostavnost, dug radni vek. Dok kao mane navodimo uticaj EM zračenja i vlage
 • Potenciometarske senzore
Ugrađujemo i isporučujemo sledeće tipove senzora našeg partnera Festo :

 1. Senzore blizine
 2. Senzore pozicije
 3. Senzore protoka
 4. Induktivne senzore( od detekcije metalnih objekata do merenja distance)
 5. Senzore pritiska i vakuum senzore

Karakteristike i specifičnosti ovih senzora možete pronaći na vrhu stranice u pregledu proizvoda1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode