Kontaktori i bimetali


Svi tipovi kontaktora proizvođača Schneider Electric


Kao najveća prodajna linija kontaktora na svetu, asortiman TeSys nudi visoku pouzdanost uz dugotrajan mehanički i električni život sa potpunom linijom dodatne opreme za upravljanje motorima i opterećenjima. TeSys kontaktori dostupni su kako za primenu u IEC tako i za NEMA i za

Kontaktori i bimetali


Svi tipovi kontaktora proizvođača Schneider Electric


Šta su to kontaktori?

Najjednostavnije objašnjeno, kontaktori su komponente  koje se koriste u električnim kolima u cilju da se preko komandne struje koja pobuđuje elektromagnet ,kalem(špulnu) kontaktora, uključi ili isključi neko opterećenje, a najčešće je to motor ili grejač.

Kao najveća prodajna linija kontaktora na svetu, asortiman TeSys nudi visoku pouzdanost uz dugotrajan mehanički i električni život sa potpunom linijom dodatne opreme za upravljanje motorima i opterećenjima. TeSys kontaktori dostupni su kako za primenu u IEC tako i za NEMA i za sertifikovane po važnim standardima širom sveta. Schneider Electric kontaktori ističu se po svojim visokim performansama, niskoj ceni i širokom opsegu primene.

Kao podgrupe Schneider Electric TeSys kontaktora, na ovoj stranici mogu se pronaći :

  • --Kontaktori TeSys D - Kontaktori i kontaktori za promenu smera, do 150 A za induktivne motore i 250 A za rezistivna opterećenja
  • --Kontaktori TeSys K - Kontaktori i kontaktori za promenu smera do 7,5 kW
  • --Kontaktori TeSys F- Kontaktori za zahtevne aplikacije, visoke pouzdanosti sigurnosti i trajnosti, kontaktori za upravljanje motorima do 670kW
  • --Šinski Kontaktori TeSys B
  • Dodatni pomoćni blokovi kontakata za sve serije kontaktora TeSys

Kontaktori su uređaji koji pomoću male upravljačke struje mogu da uključuju i isključuju energetski deo kola. Podela kontaktora se vrši po više kriterijuma a  najčešće prema opterećenju koje su spremni da kontrolišu( izražava se u amperima, ređe u kilovatima) i prema upravljačkom naponu kalema ( obično 24 VDC , 24 VAC, 230VAC, 220VAC). Postoje i verzije kontaktora sa karakterističnim nestandardnim naponima kalema( špulne) od 32 V, 36V, 42V, 48V, 110V. Ostali kriterijumi podele su prema tipu priljučka ( vijčani, opružni, prstenasti, sabirnički), broj polova itd.  Napisana je i posebna konvencija o načinu obeležavanja kontakata kontaktora, kao i podela na glavne energetske i pomoćne kontakte. Kontaktori su danas nezaobilazan deo opreme namenjene automatskom upravljanju. Detalj na koji posebno treba obratiti pažnju pri izboru odgovarajućeg kontaktora jeste tip aplikacije za koju je konaktor potreban, jer se nazivne struje kontaktora razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Svi Schneider Electric kontaktori TeSys programa deklarisani su po AC-3 tipu opterećenja ( elektromotorni pogoni), što znači da se na primer kontaktor deklarisan za 9 A pri AC-3 kategoriji upotrebe može koristiti i za rad na većoj struji od 9A za AC-1 kategoriju upotrebe (rezistivna opterećenja). Svi kontaktori TeSys D serije, koja je i najprodavanija serija kontaktora imaju već ugrađene pomoćne kontakte u rasporedu 1NO + 1NC. Naravno, ukoliko postoji potreba za većim brojem pomoćnih kontakata, moguće je ugraditi dodatne pomoćne kontakte sa strane kontaktora ili na sam kontaktor.

-Bimetali

U sklopu motornih pokretača, pored kontaktora, nezaobilazna je i zaštita od preopterećenja, koju obezbeđuju termički releji, često nazivani i bimetalnim zaštitama. Termički releji proizvođača Schneider Electric, serija TeSys LR2K i TeSys LRD su kompatibilni sa kontaktorima serija TeSys K i TeSys D, a tu su i elektronski termički releji TeSys LR9 za motore većih snaga, sve do 315kW.  Termički releji su različitih klasa zaštite i različitog podesivog opsega struja zaštite.

Više na stranici našeg partnera  : https://www.se.com/rs/sr/product-subcategory/1510-kontaktori-i-kontaktori-za-promenu-smera/1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode