Pretvarači signala i gateway uređaji


Pretvarači signala, komunikacioni pretvarači i gateway uređaji

Pretvarači signala i gateway uređaji


Pretvarači signala ili transduceri proizvođača Klemsan su industrijske komponente koje pretvaraju jedan tip signala u drugi i zauzimaju bitan deo u kontroli procesa i industrijskoj automatizaciji. Ovi pretvarači obezbeđuju konvertovanje ključnih električnih parametara u strujne ili naponske analogne signale ( 0-20mA, 0-10V itd.) pogodne za dalju obradu.

NOVUS gateway and konverteri su pogodni za industrijska okruženja. Višeprotokolna linija opreme Gateway obezbeđuje međusobnu vezu između nekoliko industrijskih mreža na jednostavan i skalabilan način, što omogućava centralizovanje informacija o procesu u sistemima za nadzor i evidenciju podataka.

-Kada postoji potreba za pretvaračima ili konvertorima signala?

Pretvarač signala precizno meri ulazne parametre i konvertuje u odgovarajuću vrednost na izlazu, ovi signal konvertori su neophodni kada se treba ostvariti zaštitna izolacija između ulaznih i izlaznih signala. Takođe, moguće je konfigurisati različite opsege ulaznih i izlaznih veličina.

1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode