Siemens

Siemens


Siemens AG je tehnološka kompanija fokusirana na industriju, infrastrukturu, transport i zdravstvenu zaštitu. Od fabrika sa efikasnijim resursima, otpornijih lanaca snabdevanja i pametnijih zgrada i mreža, do čistijeg i udobnijeg transporta, kao i napredne zdravstvene zaštite, stvaramo tehnologija sa ciljem dodavanja stvarne vrednosti za kupce. Kombinovanjem stvarnog i digitalnog sveta, mi osnažujemo naše klijente da transformišu svoje industrije i tržišta, pomažući im da transformišu svakodnevicu za milijarde ljudi.


1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode