Industrijski Frekventni regulatori


Industrijski frekventni regulatori pripadaju delu moderne i sofisticirane opreme u svakom sistemu automatskog upravljanja. Osnovna namena industrijskih frekventnih regulatora jeste kontrola rada motora sa regulacijom brzine, a druge namene su dijagnostika elektromotornog pogona, indikacija stanja pogona i ušteda energije.

Industrijski Frekventni regulatori


Industrijski frekventni regulatori pripadaju delu moderne i sofisticirane opreme u svakom sistemu automatskog upravljanja. Osnovna namena industrijskih frekventnih regulatora jeste kontrola rada motora sa regulacijom brzine, a druge namene su dijagnostika elektromotornog pogona, indikacija stanja pogona i ušteda energije. Industrijski pogoni su danas nezamislivi bez ove komponente energetske elektronike, a frekventni pretvarači se razvijaju na način da se usvajaju najnovije tehnologije u oblasti mrežne komunikacije i interfejsa. Takođe, napredovanjem u izradi elektronskih komponenti poput kondenzatora i tranzistora snage, dolazimo do toga da su frekventni regulatori sve efikasniji i povoljniji.

1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode