detailedengineering

Electro Pneumatic Solutions - Detaljni inženjeringKompanija Electro Pneumatic Solutions kroz detaljni inženjering pruža sledeće usluge:


Izrada elektro dokumetacije:

  • 380V AC niskonaponski krugovi
  • 230V AC niskonaponski krugovi
  • 24V DC  krugovi
  • E-STOP krugovi
  • PLC I/O krugovi
  • MCC oprema
  • Raspored opreme u ormanima
  • Priključni plan
  • Spisak delova
  • Lista kablova i dužine kablova
detailedengineering

e_cabinet
IZRADA ORMANA

E.P.S. inženjeri i električari koji rade pod 600 m2 površine proizvodne radionice, locirane u Beogradu. Proizvodimo električne ormane uglavnom za prehrambenu industriju, metalnu industriju industriju stakla i rashladnu industriju.

Naše kolege rade u bliskoj vezi sa radionicom po proceduri od dizajna do faze montaže i testiranja, kako bi dobili vrhunske proizvode.

Pružajući kompletnu uslugu od osnovnog dizajna do puštanja u rad, misija naše kompanije je da isporučimo najkonkurentnije proizvode / rešenja sa optimalnim kvalitetom na tržištima širom sveta.

1
2
3
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode